Infra ohřev (Infra panely)

 

Infra ohřev –  je termín označující ohřev tzv. radiací (sáláním, zářením) ve formě elektromagnetických vln v infračerveném spektru (vlnová délka 0,7-10 µm). Elektromagnetické vlny vyzařované horkým objektem, se šíří prostorem a jsou absorbovány studeným objektem, kde  „rozvibrují“ jeho atomy a tím zvýší jeho teplotu. Záření se šíří i vakuem, čehož se také využívá k ohřevu objektů ve vakuu. (Vlastní vakuum nelze ohřát.) Infra ohřev se využívá k ohřevu pevných látek a kapalin „na dálku“.  Infra ohřev plynů není účinný. Čím vyšší je teplota infra zářiče, tím větší je množství vyzařované energie.

Vyrábíme INFRA PANELY (panelové ohřívače pracující v infračerveném spektru) pro průmyslové aplikace. Jedná se o   technologii   kde topný pásek z odporové slitiny je fixován přímo na izolační desku. Osvědčené, mimořádně variabilní řešení umožňující realizace na míru dle požadavků zákazníka. Infra panely mají široké uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví jako jsou: výroba folii a textilii, tepelné tváření plastů (thermoforming), laminace, vytvrzování lepidel a laků apod. Výhodou je snadná regulace s téměř okamžitou reakcí a náběhem na cílovou teplotu, možnost aplikace na velké plochy, vysoké poměrné wattové zatížení (do 5W/cm2). Plně regulovatelný rozsah pracovních teplot   od 30°C do 850°C je zdrojem záření v infračerveném spektru se střední vlnovou délkou (3µm-8µm), která má nejlepší absorpci a tím i účinnost u většiny materiálů.

Kromě infrapanelů se topná tělesa pro infra ohřev se vyrábí z vysokozatížených patron, z trubkových topných tyčí  nebo se aplikují  tělesa s otevřeným drátem. Pro zvýšení podílu infra záření se v některých případech povrch těles upravuje (např. černá oxidace nebo silicating) z důvodů zvýšení emisivity, a tím i účinnosti.

 

Výhody a nevýhody

Výhody infra ohřevu:

  • Bezkontaktní ohřev – lze využít na pohybujících se výrobních linkách.
  • Rychlost ohřevu – v praxi je zhruba 3x rychlejší než ohřev prouděním.
  • Vysoká účinnost – neohřívá se okolní vzduch, účinek se koncentruje na ohřívaný objekt.

Nevýhody infra ohřevu:

  • Nelze aplikovat na objekty s nevyhovující emisivitou, kterou vykazují především lesklé předměty. Tyto naopak odrážejí infračervené vlny, a dají se tak použít ke směrování infra vln žádoucím směrem.