Topná tělesa s otevřeným drátem (keramická, slídová)

 

Topná tělesa s otevřeným drátem se dělí dle konstrukce:

Poloha odporového drátu je definována keramickými nebo slídovými nosníky různého tvaru. Elektrická izolace od okolní konstrukce je zajištěna těmito nosníky + vzniklými vzduchovými mezerami. Ohřívaný vzduch je  cílovým ohřívaným médiem nebo pouze prostředníkem (nepřímý ohřev).

Využití: Pece na vysoké teploty, kalící, žíhací pece, průmyslové fény, infra ohřev, nepřímý ohřev kapalin např. v galvanických lázních, vzduchotechnika, tepelné clony apod. U aplikací s vysokou  pracovní teplotou (více než 800°C) často jediné možné řešení.

Maximální trvalá pracovní teplota na povrchu drátu:

Pro více informací nebo pomoc při řešení konkrétních topných situací nás kontaktujte.

Nevýhody: Nižší mechanická odolnost a citlivost na znečištění drátu i nosných prvků.

Výhody: umožňuje vysokou pracovní teplotu, rychlý náběh cílové teploty.

Speciální aplikace s otevřeným drátem pro ohřev vzduchu na vysoké teploty – Technologie horkého vzduchu SERPENTINE™