Produkty

Topná tělesa do výbušného prostředí

 

U aplikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu musí být topné těleso zabudováno do svorkovnicové skříně s pevným závěrem (Ex d) dle ČSN EN 60079-1. Každé nové jednotlivé zařízení,  tj. svorkovnicová skříň včetně zabudovaných topných těles, musí být vždy schváleno certifikovanou zkušebnou (FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik).

Pro přímý ohřev místností a různých typů prostor (mezisklad, sušárna…) nabízíme hotová řešení průmyslových přímotopů viz. záložka.

 

Popis: Elektrický ohřívač vzduchu je vyroben z ocelových lakovaných plátu, galvanicky pozinkovaných šroubů a topných prvků dle ATEX II 2G Exde IIBT 3 podle směrnice 2014/34/EU a vyrobené podle normy EN 60079-0/1/7/31 a EN 61241-1.  Instalace ohřívače musí být provedena pečlivě, na suchém místě, na konstrukci která bude navržena na zatížení dle konkrétního typu ohřívače. Uchycení ohřívače musí být stálé, ohřívač nelze používat jako mobilní! Hmotnosti jednotlivých typů jsou uvedeny v tabulce. Zadní svislá strana ohřívače musí být umístěna min 50mm od stěny tak, aby byla zajištěna správná funkce motoru. Ohřívače jsou vybaveny provozním termostatem a havarijní pojistkou na 150°C. Použití: Pro použití v prostorách s plynným výbušným prostředím a prachem, třídy I zóny 1/2/21/22 v prostředí mezi -40 / 60 °C. Poznámky:  Normy ATEX jsou povinné ve výbušném prostředí. Splňují požadavky na pracovní zařízení určená k použití na místech, kde se mohou vytvářet výbušné atmosféry.