Ohřev plynů

V praxi se jedná nejčastěji o ohřev vzduchu.

Informace potřebné  pro stanovení příkonu topných těles sloužících k ohřevů plynných látek :

Pro návrh konkrétního tvaru těles je nutné  dále znát:

Pro více informací nebo pomoc při řešení konkrétních topných situací nás kontaktujte.

Nejčastěji používaná tělesa pro ohřev plynů si můžete prohlédnout v našem katalogu:

Katalog těles pro ohřev plynů ke stažení zde.

Pro ohřev plynů na vysoké teploty, více také na:  Technologie horkého vzduchu SERPENTINE™

 

Používaná topná tělesa

Trubková topná tělesa

priruby-na-vzduch-01priruby-na-vzduch-02priruby-na-vzduch-03

 

Vzhledem k ceně a  tvarové variabilitě nejčastější využívaná technologie  ohřevu v pecích, klimatizacích, vzduchotechnických jednotkách, topných registrech apod. Maximální doporučená pracovní teplota při vhodně navrženém měrném zatížení tyčí (W/cm2) je 750 °C. Je možné použít variantu tyčí ovinutých nerezovou páskou zvětšující plochu přestupu tepla do prostoru a tím i životnost tyče, popřípadě   maximální doporučenou  hodnotu měrného zatížení tyče pro specifikované  pracovní podmínky.

Plochá trubková  topná  tělesa

Používají se především v situacích, kde je z konstrukčních důvodů nutné mít elektrické vývody na jedné straně tyče. Maximální doporučená pracovní teplota při vhodně zvoleném měrném zatížení tyče (W/cm2) je 400 °C nebo 750°C (Použití jiné izolace. Možné pouze u profilu tyčí 9 x 4, 10.5 x 4.5, 13 x 5.5). Je možné použít variantu tyčí ovinutých nerezovou páskou zvětšující plochu přestupu tepla do prostoru a tím i životnost tyče, popřípadě   maximální doporučenou  hodnotu měrného zatížení tyče pro specifikované  pracovní podmínky.

Topné patrony

Vysokozatížené patrony – vzhledem k tomu, že jsou schopny pracovat v podmínkách, kde ostatní technologie topných tyčí s izolací nevyhovují (vysoká teplota, vysoké měrné zatížení W/cm2, malé rozměry), používají se v těchto extrémních případech. Například se montují do potrubí malých rozměrů s proudícím vzduchem. Je možné použít variantu tyčí ovinutých nerezovou páskou zvětšující plochu přestupu tepla do prostoru a tím i životnost tyče, popřípadě   maximální doporučenou  hodnotu měrného zatížení tyče pro specifikované  pracovní podmínky.

Střednězatížené  patrony  -hodnoty sledovaných  parametrů tj.  maximální pracovní teplota při konkrétním měrném zatížení (W/cm2 ) jsou nižší než u vysokozatížených topných patron. Používají se také v případech vyžadujících tyče o velké délce (až 7,5 m) nebo ukončení elektrických vývodů na jedné straně. Je možné použít variantu tyčí ovinutých nerezovou páskou zvětšující plochu přestupu tepla do prostoru a tím i životnost tyče, popřípadě   maximální doporučenou  hodnotu měrného zatížení tyče pro specifikované  pracovní podmínky.

Topné pásy

Využívají se v situacích, kdy je žádoucí nepřímý ohřev např. potrubí s plynem, ohřev ventilů apod. Na přímý ohřev se nevyužívají.

Tělesa s otevřeným drátem

Velmi častý a pro některé aplikace (např. vysoká pracovní teplota – až 1800°C) jediný možný způsob ohřevu plynu. Více viz. „Topná tělesa s otevřeným drátem“.

Plochá tělesa se slídovou izolací

Na ohřev vzduchu se běžné neužívají.

Používané materiály pláště topných tyčí  na ohřev plynů

  • AISI 321 – odolnost trubky do 750 °C
  • AISI 304 – odolnost trubky do 650 °C
  • AISI 309 – odolnost trubky (ne topné tyče) do 950°C (suché prostředí)
  • INCOLOY 800 – odolnost trubky (ne topné tyče ) do 1050 °C