Produkty

Ohrev plynov

V praxi sa jedná najčastejšie o ohrev vzduchu.

Informácie potrebné pre stanovenie príkonu ohrevných telies slúžiacich k ohrevov plynných látok:

Pro návrh konkrétneho tvaru telies je nutné ďalej poznať:

Pre viac informácií alebo pomoc pri riešení konkrétnych vyhrievacích situácií nás kontaktujte.

Najčastejšie používaná telesá pre ohrev plynov si môžete pozrieť v našom katalógu:

Katalóg telies pre ohrev plynov na stiahnutie tu.

Pre ohrev plynov na vysoké teploty, viac aj na:  Technológie horúceho vzduchu SERPENTINE™

 

Používaná vyhrievacie telesá

Rúrkové vyhrievacie telesá

priruby-na-vzduch-01priruby-na-vzduch-02priruby-na-vzduch-03

 

Vzhľadom k cene a tvarové variabilite najčastejšie využívaná technológia ohrevu v peciach, klimatizáciách, vzduchotechnických jednotkách, vykurovacích registroch pod. Maximálna odporúčaná pracovná teplota pri vhodne navrhnutom mernom zaťaženie tyčí (W/cm2) je 750 ° C. Je možné použiť variantu tyčí obklopených nerezovou páskou zväčšujúci plochu prestupu tepla do priestoru a tým aj životnosť tyče, poprípade maximálnu odporúčanú hodnotu merného zaťaženia tyče pre špecifikované pracovné podmienky.

Plochá rúrkové vyhrievacie telesá

Používajú sa predovšetkým v situáciách, kde je z konštrukčných dôvodov nutné mať elektrické vývody na jednej strane tyče. Maximálna odporúčaná pracovná teplota pri vhodne zvolenom mernom zaťaženie tyče (W/cm2) je 400 °C nebo 750°C (Použitie iné izolácie. Možné iba u profilu tyčí 9 x 4, 10.5 x 4.5, 13 x 5.5). Je možné použiť variantu tyčí obklopených nerezovou páskou zväčšujúci plochu prestupu tepla do priestoru a tým aj životnosť tyče, poprípade maximálnu odporúčanú hodnotu merného zaťaženia tyče pre špecifikované pracovné podmienky.

Vyhrievacie patróny

Vysokozatížené patróny – vzhľadom na to, že sú schopné pracovať v podmienkach, kde ostatné technológie vyhrievacie tyčí s izoláciou nevyhovujú (vysoká teplota, vysoké merné zaťaženie W/cm2, malé rozmery), používajú sa v týchto extrémnych prípadoch. Napríklad sa montujú do potrubia malých rozmerov s prúdiacim vzduchom. Je možné použiť variantu tyčí obklopených nerezovou páskou zväčšujúci plochu prestupu tepla do priestoru a tým aj životnosť tyče, poprípade maximálnu odporúčanú hodnotu merného zaťaženia tyče pre špecifikované pracovné podmienky.

Střednězatížené patróny  -hodnoty sledovaných parametrov tj. maximálna pracovná teplota pri konkrétnom mernom zaťažení (W/cm2 ) sú nižšie ako u vysokozatížených vyhrievacích patrón. Používajú sa tiež v prípadoch vyžadujúcich tyče o veľkej dĺžke (až 7,5 m) alebo ukončenie elektrických vývodov na jednej strane. Je možné použiť variantu tyčí obklopených nerezovou páskou zväčšujúci plochu prestupu tepla do priestoru a tým aj životnosť tyče, poprípade maximálnu odporúčanú hodnotu merného zaťaženia tyče pre špecifikované pracovné podmienky.

Ohrievacie pásy

Využívajú sa v situáciách, kedy je žiaduce nepriamy ohrev napr. Potrubie s plynom, ohrev ventilov apod. Na priamy ohrev sa nevyužívajú.

Telesá s otvoreným drôtom

Veľmi častý a pre niektoré aplikácie (napr. Vysoká pracovná teplota – až 1800 ° C) jediný možný spôsob ohrevu plynu. Viac viď. „vyhrievacie telesá s otvoreným drôtom“.

Plochá telesá sa sľudové izoláciou

Na ohrev vzduchu sa bežné neužívajú.

Používané materiály plášťa vyhrievacích tyčí na ohrev plynov

  • AISI 321 – odolnosť rúrky do 750 ° C
  • AISI 304 – odolnosť rúrky do 650 °C
  • AISI 309 – odolnosť rúrky (nie vyhrievacie tyče) do 950 ° C (suché prostredie)
  • INCOLOY 800 – odolnosť rúrky (nie vyhrievacie tyče) do 1050 °C