Vyhrievacie patróny s dvojitou izoláciou (s nízkymi únikovými prúdmi)

Vyhrievacie patróny s dvojitou izoláciou sú špecifická konštrukcia patrón. Požíva sa pri aplikáciách s požiadavkou dvojitej izolácie (bezpečnosť) alebo nízkych únikových prúdov. Možné u patrón s priemerom 10mm, 12.5mm,14mm, 16mm, 20mm.