Produkty

Štandardné elektrické pripojenie vyhrievacích patrón (vývody)

1) Prevedenie vývodov: Niklový drôt. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru patróny.
Možnosť použitia epoxidové zálievky (teplota v mieste zálievky maximálne 250 ° C) – odolné vlhkosti a kontaminácii olejmi a pod. S epoxidovú zálievkou činí štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov 12-20mm podľa priemeru patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-01

2) Prevedenie vývodov: Vývody napojené zvonka patróny
Vodiče so silikónovou izoláciou a medeným pocínovaným jadrom (maximálne do 180 ° C).
Vodiče s teflónovou izoláciou a medeným pocínovaným jadrom (maximálne do 205 ° C).
Vodiče s teflónovou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 260 ° C).
Vodiče sa sklotextilnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 350 ° C).
Vodiče s minerálnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 450 ° C).
Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov u všetkých týchto variantov je 6-20mm podľa priemeru patróny.
U všetkých variantov  možnosť použitia epoxidové zálievky (teplota v mieste zálievky maximálne 250 ° C – odolné vlhkosti, kontaminácii olejmi a pod.). S epoxidovú zálievkou činí štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov 12-20mm podľa priemeru patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-02

3) Prevedenie vývodov: Niklová lanka. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-03

4) Prevedenie vývodov: Niklová lanka s keramickou izoláciou (maximálne do 450 ° C).Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-04

5) Prevedenie vývodov: Vývody sa zapustenou izoláciou do patróny – používa sa pri aplikáciách s požiadavkou na ohnutie vývodov v mieste výstupu z patróny.
Vodiče s teflónovou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 260 ° C). Možnosť použitia epoxidové zálievky (teplota v mieste zálievky maximálne 250 ° C) – odolné vlhkosti, kontaminácii olejmi a pod. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 17-25mm podľa priemeru a typu patróny.
Vodiče sa sklotextilnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 350 ° C). Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru a typu patróny.
Vodiče s minerálnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 450 ° C). Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-05

6) Prevedenie vývodov: Napojenie s uzemňovacím lankom – použiteľné u patrón s priemerom: 10mm, 12.5mm, 16mm a 20mm.
Vodiče s teflónovou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 260 ° C). Možnosť použitia epoxidové zálievky). (Teplota v mieste zálievky maximálne 250 ° C) – odolné vlhkosti, kontaminácii olejmi a pod. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 20-25mm podľa priemeru patróny.
Vodiče sa sklotextilnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 350 ° C). Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 12-20mm podľa priemeru a typu patróny.
Vodiče s minerálnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 450 ° C). Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 12-20mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-06

7) Prevedenie vývodov: Trojžilový kábel so silikónovou izoláciou a medeným pocínovaným jadrom (Maximálne do 180 ° C). Prechod medzi patrónou a silikónovým káblom opatrený kovovým opletením. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 20-25mm podľa priemeru patróny a typu patróny.
Priemer patrón: φ6.5mm, φ8mm, φ10mm a φ12.5mm.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-07

8) Prevedenie vývodov: Trojžilový kábel so silikónovou izoláciou a medeným pocínovaným jadrom (maximálne do 180 ° C). Prechod medzi patrónou a silikónovým káblom opatrený kovovým opletením. Priemer patrón: φ16mm a φ20mm.
Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 25-30mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-08

9) Prevedenie vývodov: Trojžilový kábel so silikónovou izoláciou (maximálne do 180 ° C) a medeným pocínovaným jadrom, opatrený ohybnou kovovou chráničkou z pozinkovanej alebo nerezovej ocele. U patrón priemeru 6.5mm a 8mm je priemer chráničky väčšia ako priemer patróny. U patrón priemeru 10mm, 12.5mm, 16mm a 20mm je priemer chráničky menší ako priemer patróny. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 20-30mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-09

10) Prevedenie vývodov: Trojžilový kábel s kovovým opletením a sklotextilná izoláciou a niklovým jadrom. Zaručuje zvýšenú mechanickú odolnosť pri zachovaní výbornej ohybnosti vývodov pri teplotách do 350 ° C. Priemer patrón: φ6.5mm, φ8mm a φ10mm. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 15-20mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-10

11) Prevedenie vývodov: Trojžilový kábel s kovovým opletením a sklotextilná izoláciou a niklovým jadrom.  Zaručuje zvýšenú mechanickú odolnosť pri zachovaní výbornej ohybnosti vývodov pri teplotách do 350 ° C. Priemer patrón: φ12.5mm, φ16mm a φ20mm. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 20-30mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-11

12) Prevedenie vývodov: Vodiče opatrené ohybnú kovovú chráničkou z pozinkovanej alebo nerezovej ocele – používa sa pri aplikáciách s požiadavkou na zvýšenú odolnosť vývodov proti oderu, ostrým a tvrdým predmetom. Je možná aj varianta s vlnovcovou vodovzdornou kovovou hadicou z nerezovej ocele. U patrón priemeru 6.5mm a 8mm je priemer chráničky väčší ako priemer patróny. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 12-20mm podľa priemeru a typu patróny.
U patrón priemeru 10mm, 12.5mm, 16mm 20mm je priemer chráničky menší ako priemer patróny. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 17-30mm podľa priemeru a typu patróny.
Vodiče s teflónovou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 260 ° C).
Vodiče sa sklotextilnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 350 ° C).
Vodiče s minerálnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 450 ° C).

standardni-elektricke-pripojeni-patron-12

13) Prevedenie vývodov: Vodotesné a proti poškodeniu častým ohýbaním odolné napojenie gumového kábla vulkanizáciou. Trojžilový kábel s gumovou izoláciou a medeným pocínovaným jadrom (teplota v mieste napojenia kábla na patrónu maximálne do 60 ° C). Dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je minimálne 25mm.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-13

14) Prevedenie vývodov: Pravouhlé napojenie – bočné vývody s izoláciou zapustenú do patróny. Používa sa pri aplikáciách s priestorovým obmedzeniami spolu s požiadavkou na ohybnosť vývodov. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 15-25mm podľa priemeru a typu patróny.
Vodiče s teflónovou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 260 ° C). Možnosť použitia epoxidové zálievky (teplota v mieste zálievky maximálne 250 ° C) – odolné vlhkosti a kontaminácii olejmi a pod.
Vodiče so sklotextilnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 350 ° C).
Vodiče s minerálnou izoláciou a niklovým jadrom (maximálne do 450 ° C).

standardni-elektricke-pripojeni-patron-14

15) Prevedenie vývodov: Pravouhlé napojenie pomocou kocky – trojžilový kábel s silikónovou izoláciou a medeným pocínovaným jadrom (maximálne do 180 ° C). Možnosť prevedenie s zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti.
Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-15

16) Prevedenie vývodov:  Pravouhlé napojenie pomocou kocky – trojžilový kábel s kovovým opletením a sklotextilná izoláciou a niklovým jadrom. Zaručuje zvýšenú mechanickú odolnosť pri zachovaní výbornej ohybnosti vývodov pri teplotách do 350 ° C. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-16

17) Prevedenie vývodov: Pravouhlé napojenie pomocou kocky – s ohybnou kovovou chráničkou z pozinkovanej alebo nerezovej ocele – používa sa pri aplikáciách s požiadavkou na zvýšenú odolnosť vývodov proti oderu, ostrým a tvrdým predmetom. Je možná aj varianta s vlnovcovou vodovzdornou kovovou hadicou z nerezovej ocele. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 6-20mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-17

18) Prevedenie vývodov:  Pravouhlé napojenie pomocou radiálne trubky – trojžilový kábel s kovovým opletením a sklotextilná izoláciou a niklovým jadrom. Používa sa u aplikácií kde z dôvodu obmedzeného priestoru nemožno použiť pravouhlé napojenie pomocou kocky. Nedá sa použiť pre patróny s priemerom 5mm. Zaručuje zvýšenú mechanickú odolnosť pri zachovaní výbornej ohybnosti vývodov pri teplotách do 350 ° C. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 15-30mm podľa priemeru a typu patróny.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-18

19) Prevedenie vývodov: Pravouhlé napojenie pomocou radiálne rúrky s ohybnou kovovou chráničkou z pozinkovanej alebo nerezovej ocele. Nedá sa použiť pre patróny s priemerom 5mm.
Používa sa pri aplikáciách kde z dôvodu obmedzeného priestoru nemožno použiť pravouhlé napojenie pomocou kocky. Zaručuje zvýšenú odolnosť vývodov proti oderu, ostrým a tvrdým predmetom. Štandardná dĺžka nevýhrevnej zóny na strane vývodov je 15-30mm podľa priemeru a typu patróny. Je možná aj varianta s vlnovcovou vodovzdornou kovovou hadicou z nerezovej ocele.

standardni-elektricke-pripojeni-patron-19