Ohrievací telesá s otvoreným drôtom (keramická, sľudová)

 

Ohrievacie telesá s otvoreným drôtom sa delia podľa konštrukcie:

Poloha odporového drôtu je definovaná keramickými alebo sľudovými nosníky rôzneho tvaru. Elektrická izolácia od okolitej konštrukcie je zaistená týmito nosníky + vzniknutými vzduchovými medzerami. Ohrievaný vzduch je cieľovým nahrievaným médiom alebo len prostredníkom (nepriamy ohrev).

Využitie: Pece na vysoké teploty, kaliace, žíhacie pece, priemyselné fény, infra ohrev, nepriamy ohrev kvapalín napr. V galvanických kúpeľoch, vzduchotechnika, tepelné clony atď. Pre aplikácie s vysokou pracovnou teplotou (viac ako 800 ° C) často jediné možné riešenie .

Maximálna trvalá pracovná teplota na povrchu drôtu:

Pre viac informácií alebo pomoc pri riešení konkrétnych vykurovacích situácií nás kontaktujte.

Nevýhody: Nižšia mechanická odolnosť a citlivosť na znečistenie drôtu i nosných prvkov.

Výhody: umožňuje vysokú pracovnú teplotu, rýchly nábeh cieľovej teploty.

Špeciálne aplikácie s otvoreným drôtom pre ohrev vzduchu na vysoké teploty – Technológie horúceho vzduchu SERPENTINE™