Produkty

Střednězatížené vyhrievacie patróny

 

Konštrukčné riešenie střednězatížených patrón predurčuje využitie týchto patrón za menej extrémnych podmienok v porovnaní s vysokozatíženými patrónami. Maximálne doporučené zaťaženie je 12 W / cm2.

Výhodou oproti vysokozatíženým patronám je možnosť výroby patrón o väčších rozmeroch a vyšších ampérových hodnotách. Viac informácii na požiadanie.

 

Špecifikácie střednězatížených patrón

Priemer patrón 6.5mm 8.5(8)mm 10mm 12.5(12)mm 16mm 20mm
Max. doporučené napätie 240V 400V 400V 400V 480V 480V
Max. doporučený proud – vývody napojené  vně patrony 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A
Max. odporúčaný prúd – vývody napojené zvonka patróny 1725W 2300W 3450W 4600W 5750W 6900W
Max. odporúčaný prúd – vývody s izoláciou zapustenou do patróny 2A – sklotextilnou izolácia 3,8A – teflón izolácia 5A 7,9A 11A 15A / 19,5A 19.5A
Max. odporúčaný príkon (pri 230V) – vývody s izoláciou zapustenou do patróny 460W-sklotextilnou izolácie 870W- teflón izolácie 1150W 1815W 2530W 3450W / 4480W 4480W
Min. odporúčaná dĺžka 170mm 180mm 100mm 100mm 100mm 100mm

Ak sú u vývodov s izoláciou zapustenú do patróny uvedené dve hodnoty maximálne odporúčaného prúdu, tak nižšie z nich zodpovedá svorkám s sklotextilnou izoláciou. Vyššia hodnota maximálne odporúčaného prúdu je pre vývody s teflónovou izoláciou. Maximálne uvádzané odporúčané hodnoty príkonu patrón pri 230V sú definované konštrukčnými parametrami z hľadiska povolených prúdových hodnôt. Uvádzané hodnoty príkonu nemožno vyrábať pre ľubovoľné dĺžky patrón. Vyššia prúdové a príkonový hodnoty sú v niektorých konkrétnych prípadoch možné. V prípade požiadavky na iný priemer alebo dĺžku je potrebná konzultácia.

Štandardné tolerancie

Priemer: -0,05/-0,1 mm.

Dĺžka patrón:+2%/-2% dĺžky; do dĺžky 100 mm ± 2 mm. U patrón sa závitovou prírubou +0/-2%

Prikon: +10%/-10% (merané pri pracovnej teplote).

Priamosť patrón:

 • Do 100mm dĺžky patróny  – 0,1mm
 • Pre dĺžku patrón 200mm  – 0,15mm
 • Pre dĺžku patrón 300mm  – 0,2mm
 • Pre dĺžku patrón 400mm  – 0,7mm
 • Pre dĺžku patrón 500mm  – 1,2mm
 • Pre dĺžku patrón 1000mm  – 4,5mm

Štandardne vyrábané priemery

ø 6.5 mm, ø 8mm, ø 8.5 mm, ø 10 mm, ø 12 mm, ø 12.5 mm, 1/2“ (12.7 mm), ø 14 mm, ø 15 mm, ø 16 mm, ø 18 mm, ø 20 mm, ø 22 mm, ø 25 mm, 1“ (25.4 mm), ø 28.5 mm, ø30mm, ø35mm, ø40mm.

Objednať iný priemer, toleranciu priemeru či dĺžku je možné po dohovore.

Ďalšie voliteľné parametre stredne zaťažených patrón

 • Dĺžka nevýhrevnej koncov.
 • Dĺžka a spôsob elektrického pripojenia viď. „Štandardné elektrické pripojenie patrón“.
 • Uchytenie patrón – viz. „Štandardné spôsoby uchytenia patrón“.
 • Topné zóny – viz. „Vložky sa špecifikovanými vyhrievacími zónami“.
 • 3-fázové patrony – možné len u niektorých zadanie. V prípade požiadavky nutná konzultácia.
 • Materiál plast střednězatížených patrón: AISI 304 (do 600 °C), žáruvzdorná nerezová ocel (do 750 °C).
 • Zabudovaný termočlánok.
 • Zabudovaný tepelný obmedzovač – používa sa u ohrevov kvapalín, možné len u niektorých priemerov patrón.
 • Verzia s obojstrannými vývodmi (viac informácií na požiadanie).
 • Zosilnené dno pre uľahčenie vyrážanie patróny.