Vyhrievacie patróny

Elektrické vyhrievacie patróny sa podľa konštrukcie delia do troch základných kategórií.