Ohrev kvapalín

V praxi sa jedná najčastejšie o ohrev vody a olejov.

Informácie potrebné pre stanovenie príkonu vyhrievacích telies slúžiacich k tavieb kvapalín:

Kvapalinu je nutné špecifikovať čo najpresnejšie a to ako za účelom stanovenia maximálneho možného merného zaťaženia tyče (W/cm2), tak pre určenie materiálu plášťa tyče. V prípade ohrevu vody je potrebné určiť či bude ohrievaná na teplotu varu (napr. Telesá k vyvíjanie pary) a typ vody (z vodovodného poriadku, demineralizovaná, voda s prísadou prácou chémie, bazénovej chémie, chémie do umývačiek alebo inej chémie) . V prípade vodných roztokov špecifikovať koncentráciu roztoku. Pri vode a vodných roztokov je z dôvodu rizika vzniku galvanické korózie nutné tiež uviesť materiál nádrže.

V prípadoch ohrevu oleja špecifikovať do akých pracovných teplôt je určený.

Pre návrh konkrétneho tvaru vyhrievacího telesa je nutné tiež poznať rozmery nádrže a definovať priestor pre vyhrievacie teleso, požadovanú dĺžku nevýhrevnej časti telesa, miesto určené na uchytenie vyhrievacího telesa, priestor pre svorkovnice, prípadne ďalšie obmedzujúce faktory.

Pokiaľ je možné, uprednostňuje sa umiestnenia telies na dne nádrží.

Zvážiť či súčasťou telesa má byť termostat, tepelná poistka, alebo iný druh regulácie.

Podstatné je tiež definovať prostredie a obmedzujúce faktory v mieste elektrického ukončenie (napr. Vibrácie, vlhkosť, riziko mechanického poškodenia, riziko kontaminácie kvapalinou, výbušnosť prostredia atď.).

Najčastejšie používaná telesá pre ohrev kvapalín si môžete pozrieť v našom katalógu:
Katalóg telies na ohrev kvapalín k stiahnutiu tu.

 

Maximálne doporučené hodnoty merného zaťaženia tyčí:

Statická voda v nádržiach 10W/cm2
Voda v práčkach (vírená) 14W/cm2
prúdiaca voda 25W/cm2
Vyvíjanie pary 6W/cm2
Ohrev vody pod tlakom (do 3,5MPa) 6W/cm2
Olej 0,8-7,7W/cm2 – podľa typu oleja
Benzín, petrolej 3,5W/cm2
Vosk, parafín 2,4W/cm2
Melasa 0,6W/cm2

Pri riešení ohrevu iných kvapalín sa maximálne použiteľné hodnoty merného zaťaženia vyhrievacích tyčí určujú podľa konkrétneho zadania. Pre viac informácií alebo pomoc pri riešení konkrétnych vyhrievacích situácií nás kontaktujte.

Používané materiály

  • Meď
  • AISI 321
  • AISI 304
  • AISI 316L
  • AISI 316Ti
  • ALLOY 825
  • INCOLOY 800
  • Ocel 11 353

Používané telesa

Rúrkové vyhrievacie telesá

Vzhľadom k cene a tvarové variabilite najčastejšie používaná technológia vyhrievacích tyčí k ohrevu kvapalín.

 

Plochá rúrkové vyhrievacie telesá

Používajú sa v situáciách, kde je potrebné docieliť čo najnižšieho merného zaťaženia (W/cm2),napr. ohrev medu, vosku, niektorých olejov, alebo v situáciách kde táto tyč vyhovuje z iných konštrukčných dôvodov (malé rozmery, vývody na jednej strane tyče a pod.).

Vyhrievacie patróny

Vysokozatížené patróny– používajú sa v extrémnych podmienkach, kde ostatné typy tyčou s izoláciou buď vykazujú nevyhovujúce životnosť alebo je pre nich málo priestoru. Ďalšie ich využitie je ako nepriamy ohrev kvapalín, kde patróna je umiestnená v ochrannom plášti odolávajúcim problematické kvapaline.

Stredne a nízkozatížené patróny – používajú sa v niektorých prípadoch z konštrukčných dôvodov (napr. Dĺžka tyčí, potreba zabudovanie tepelnej poistky priamo v vyhrievacie tyči pod.).

Ohrievacie pásy

Využívajú sa v situáciách, kedy je žiaduce nepriamy ohrev kvapalín v potrubí.

Telesá s otvoreným drôtom

Keramická vyhrievacie telesá sa využívajú na nepriamy ohrev kvapalín pri aplikáciách kde je nemožné alebo komplikované ohrievať kvapalinu priamym ohrevom (ohrievacie tyč je ponorená v kvapaline), napr. V galvanických kúpeľoch alebo pre ohrev príliš tvrdej vody. Teleso je umiestnené v ochrannom plášti (najčastejšie trubicu), ktorý je z materiálu odolávajúceho agresívne kvapaline (napr. Keramika, titán, sklo a pod.).

Plochá sľudová telesa

Štandardne sa pre ohrev kvapalín nepoužívajú.