Vysokozatížené vyhrievacie patróny s termočlánkom

 

Ak je termočlánok izolovaný od plášťa vyhrievacie patróny je nutné uzemnenie vyhrievacie patróny na strane regulácie. Štandardné spôsoby umiestnenia termočlánku u vysoko-zaťažených patrón je znázornené na obrázku.

Štandardné typy termočlánkov:

J – -20 °C – 750 °C Železo – magnetický  – kladný pól.
Měď/nikl – nemagnetický  – záporný pól.
K – -20 °C – 1 250 °C Nikl/chrom – nemagnetický –   kladný pól.
Nikl/hliník – magnetický – záporný pól.