Produkty

Technologie horkého vzduchu SERPENTINE™

 

     Patentovaná technologie SERPENTINE™, od společnosti TUTCO, svými exklusivními parametry zaručuje maximálně produktivní, efektivní, stabilní a bezpečný provoz, a je osvědčená v celé řadě náročných aplikací, kde jiné technologie nevyhovují nebo jsou problematické.
      Na základě padesáti let zkušeností nabízíme řadu standardních skladových ohřívačů vzduchu, regulátorů a doplňkových příslušenství. Dodáváme také řešení dle požadavků zákazníka až do výkonu několika MW.
     Pokud Vámi používaná technologie ohřevu vzduchu vykazuje nedostatky, jako je nízká výstupní teplota, krátká životnost, nekonzistentní výstupní teplota, pomalý náběh ohřevu na cílovou teplotu a následné ochlazení, nebo požadujete-li aby Vaše zařízení mělo v těchto ohledech prvotřídní parametry, je originální technologie SERPENTINE™ řešením.

 

 

Technologie horkého vzduchu SERPENTINE™ – katalog
Doporučené regulátory
Správné nastavení regulace
Životnost tělesa a porušení ohřívače SERPENTINE™
Záruční podmínky
 
Jak minimalizovat poruchy těles typu Series

Než zapnete napájení topného tělesa, přesvědčte se, že kolem něho proudí vzduch.

Potenciometrem, který řídí střídavé napětí, pomalu upravujte dobu rampy
 
 

 

Průmyslový ohřívač vzduchu SKORPION™ – katalog + manuál
Správné nastavení regulace
Životnost tělesa a porušení ohřívače SERPENTINE™
Záruční podmínky
 

Průmyslový ohřívač vzduchu SKORPION™ od společnosti TUTCO SureHeat nabízí dokonale vyvážené parametry výkonu, rozměrů, spolehlivosti a regulace v oblasti technologií pro ohřev vzduchu.

Výstupní teplota:               nastavitelná do 760°C
Výkon zařízení:                  1,5kW – 4,5kW
Max. vstupní teplota:       93°C
Min proudění vzduch:      3,4 m³/h
 

 
 

Doporučené regulátory
Správné nastavení regulace

Ovládací zařízení pro ohřívače

Oblasti použití

       Společnost TUTCO SureHeat dodala již několik stovek speciálních výrobků pro ty nejnáročnější aplikace. Naše ohřívače vzduchu nabízejí rychlou a přesnou regulaci až do teploty 1652 °F (900 °C), a proto se skvěle uplatní v klíčových průmyslových procesech s horkým vzduchem

Aplikace Serpentine Calculator
 

      Aplikace Serpentine Calculator nabízí pohodlný nástroj pro kalkulaci tepla a nástroj pro návrh produktů. Aplikace je dostupná pro zařízení Android a iOS. Tento jednoduchý nástroj vypočítává a konvertuje běžně používané rovnice, které pomáhají určit správný produkt ohřívače vzduchu, na základě vypočtených výsledků.
       Aplikace Serpentine Calculator je zdarma pro všechny a lze ji stáhnout z webu, App Store a Google Play. Na základě hodnot, jako je požadovaný výkon a průtok, aplikace doporučuje produkty, které jsou pro danou situaci nejvhodnější.


 

 
Již dlouhou dobu vytváříme unikátní řešení pro průmyslový ohřev.

      Divizi průmyslového ohřevu odkoupila v říjnu roku 2017 společnost Smiths Group od společnosti OSRAM SYLVANIA Inc., poskytovatele inovativních řešení osvětlení s celosvětovou působností. Společnost Tutco SureHeat tvoří nyní, po působení v rámci divize FlexTek skupiny Smiths Group, novou poddivizi skupiny Tutco Heating Group.

      V roce 1968, kdy byl technický tým pro průmyslový ohřev součástí společnosti OSRAM SYLVANIA, Inc., se mu podařilo vytvořit inovativní topné těleso, které naplnilo, a dokonce překonalo tehdejší požadavky průmyslu na čistý, účinný a dobře regulovatelný zdroj tepla. Konstrukce typu Serpentine vyřešila výrobní omezení a umožnila lepší přenos tepla, rychlejší dosažení vyšších teplot, a přinesla také delší životnost topného tělesa, což byly bezkonkurenční parametry v celém odvětví.

      Výrobky společnosti Tutco SureHeat vznikají ve Spojených státech a uplatňují se v letectví, automobilovém odvětví, průmyslové výrobě, elektronice, potravinářství, zdravotnictví, obalovém a plastikářském průmyslu, ve výrobě léků, tiskařském průmyslu i dalších odvětvích po celém světě. Ve společnosti Tutco SureHeat víme, že prvořadé požadavky průmyslového provozu jsou produktivita, bezpečnost a účinnost. Výsledné provozní náklady pak závisí na každé jednotlivé součásti, na každém stroji i na jednotlivém procesu. V dnešním průmyslu může splnění cíle produktivity znamenat určující rozdíl mezi úspěchem a selháním. S tím, jak narůstá potřeba vyšších teplot, zvyšují se i nároky na produktivitu. Pro většinu ohřívačů vzduchu představuje tato kombinace problém. Pokud se má požadovaná teplota dosáhnout rychle, a poté udržet, může se dramaticky zkracovat životnost topných součástí.