Produkty

Topná tělesa do výbušného prostředí

 

U aplikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu musí být topné těleso zabudováno do svorkovnicové skříně s pevným závěrem (Ex d) dle ČSN EN 60079-1. Každé nové jednotlivé zařízení,  tj. svorkovnicová skříň včetně zabudovaných topných těles, musí být vždy schváleno certifikovanou zkušebnou (FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik).

Pro přímý ohřev místností a různých typů prostor (mezisklad, sušárna…) nabízíme hotová řešení průmyslových přímotopů viz. záložka.

 

Popis: Elektrický ohřívač vzduchu je vyroben z ocelových lakovaných plátu, galvanicky pozinkovaných šroubů a topných prvků dle ATEX II 2G Exde IIBT 3 podle směrnice 2014/34/EU a vyrobené podle normy EN 60079-0/1/7/31 a EN 61241-1.  Instalace ohřívače musí být provedena pečlivě, na suchém místě, na konstrukci která bude navržena na zatížení dle konkrétního typu ohřívače. Hmotnosti jednotlivých typů jsou uvedeny v tabulce. Zadní svislá strana ohřívače musí být umístěna min 50mm od stěny tak, aby byla zajištěna správná funkce motoru. Ohřívače jsou vybaveny provozním termostatem a havarijní pojistkou na 150°C. Použití: Pro použití v prostorách s plynným výbušným prostředím a prachem, třídy I zóny 1/2/21/22 v prostředí mezi -40 / 60 °C. Poznámky:  Normy ATEX jsou povinné ve výbušném prostředí. Splňují požadavky na pracovní zařízení určená k použití na místech, kde se mohou vytvářet výbušné atmosféry.